Kreds 3 på tur

Lørdag den 20. maj var Kreds 3 taget på langfart  helt over til Bente og Benny Nielsen i Farsø.

Vi var 7 forventningsfulde  medlemmer, der næsten midt om natten, tog hjemme fra i to biler, for nu skulle vi over og kikke på undulater.

Vi blev modtaget af Bente med et stort velkommen og  ude i køkkenet var Benny godt i gang med det kulinariske som duftede herligt.

En udsøgt frokost var sat på bordet, så vi “næsten” glemte det vi var kommet for. Efter megen  snak og grin blev det tid til at besøge Benny`s fuglehus og som det fremgår af de billeder, der blev taget, var det et meget flot og velholdt fuglehus samt en stor udendørs voliere. Fugle huset var lyst og dejligt med fliser på gulvet og nemt at holde rent. Og så blev der ellers set på fugle.

Benny fangede den ene mere flotte fugl efter den anden, til beskuelse af os (der lød mange suk). Men så kom der ellers gang i salget for dem der ville have en fugl med hjem (eller flere). Da alle var blevet mættet af fugle og fuglesnak, var der duft af hjemmebagte boller med smør til kaffen, som hurtigt fik  ben at gå på.

Herefter var der kun tilbage at sige Bente og Benny en stor tak for god beværtning og dejligt humør og tak til alle som var med på denne tur. Så var det også blevet tid til at vende snuden hjemad, den  lange vej til sjælland stadig med solen højt på himlen i det smukke forår.

Referent Søren P.

Sidste nyt !! – Landsmøde, endeligt program

Lørdag kl. 10.00 Ankomst og indtjekning
Lørdag kl. 10.30 Velkomst og formiddagskaffe m/rundstykke
Lørdag kl. 10.45 Foredrag:

”Hvad kigger dommerne på” v/Bjarne – noget om:

Hvilke punkter kigger dommerne på når de dømmer

Hvilke fejl giver hvilke pointfradrag  Hvilke fejl giver mulighed for diskvalifikation

Hvad kan vi lide – og hvad kan vi ikke lide, at se

Hvad er “oppe” lige nu, og hvilke udfordringer har vi.

Lørdag kl. 12.30 Frokost (frokost buffet)
Lørdag kl. 13.30 Foredrag:

”Om at være en del af afviklingen af en udstilling” v/Jesper og Peer

 

Et foredrag, som vi har lovet de ny, der gerne vil være behjælpelige på udstillingerne.

 

Lørdag kl. 14.15 Foredrag:

”Hvordan jeg blev modtaget og hvilke udfordringer jeg stod overfor som nyt DUK-medlem” v/Kajan

 

Lørdag kl. 15.00 Pause/kaffe (kaffe og kage)
Lørdag kl. 15.30 Foredrag:

”Spangle og Australskbroget”. Noget om fejl, bedømmelse og meget andet v/Rolf Schindelmeiser

 

Lørdag kl. 17.30 Pause / klargøring til Festaften.
Lørdag kl. 19.00 Festaften:

Festmiddag (Helstegt oksemørbrad og desert)

Socialt samvær

Søndag kl. 8.00 Morgenmad og fri indtil generalforsamlingen (måske behov for senere morgenmad)
Søndag kl. 11.00 Generalforsamling
Søndag kl. ca. 13.00 Frokostbuffet og hygge – Afslutning
Efter frokost Hjemrejse

Generalforsamling den 9. april

Generalforsamling den 9. april 2016 – Al-huset, Kibæk

38 fremmødte medlemmer

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent                                                    Bjarne Christiansen valgt
Valg af stemmeoptællere                                Hans A. Andersen og Tina Fey
Valg af referent                                                   Tage Andersen

Formanden aflægger beretning.
Læs den i det kommende DUK-nyt. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Læs det i det kommende DUK-nyt.
Til DM hæves tilmeldingsgebyret fra 18 til 25 kr. pr. fugl.

Forslag fra bestyrelsen.                             Ingen indkommet.

Forslag fra medlemmerne

Forslag fra gruppen af udstillere af australske undulater:
Et forslag, der tog sigte på at fjernelse af spots på de australske forinden udstilling ikke må finde sted,                         blev vedtaget.

Et forslag fra kreds 2 til skærpelse af udstillingsreglerne med yderligere diskvalifikationsmuligheder blev                 efter nogen debat stemt ned med 5 stemmer for og 25 imod 3 undlod at stemme.

Det var et forslag, der ville kræve 2/3 majoritet for at blive vedtaget idet det drejede sig om ændringer i                       udstillingsreglerne. Desuden kunne kun medlemmer, der havde udstillet indenfor de seneste fire år                           stemme

Et forslag fra kreds 2 om at hæve tilskuddet til afvikling af kredsudstillinger fra 3.000 kr. til 5.000 kr.
Kredse, der døjer med at holde økonomi i kredsudstillinger opfordres til at søge andre                                                     indtægtsmuligheder. Det blev bl.a. foreslået at der kunne afvikles lotterier m.v.

Forslaget blev forkastet med 10 stemmer for og 18 imod.

Forslag fra kreds 2 om at valg af dommere til DM skal ske efter indstilling af kredsformændene og                             efterfølgende vedtages på formandmødet i januar.

Et ændringsforslag med følgende ordlyd blev enstemmigt vedtaget:

Valg af dommere til DM KAN ske efter indstilling fra kredsformændene. Indstillingen skal være                             dommerudvalget og formanden i hænde senest den 1. oktober. Dommerpåsætningen vedtages                           herefter af bestyrelsen og dommergruppen.

Valg af formand                                                                 Bjarne Christiansen valgt

Valg af kasserer                                                                Johnny Salling (gen)valgt

Valg til bestyrelsen

Følgende var opstillet med stemmetal i parentes:
Børge Roest Kristensen                        (18)                     1. suppleant
Peer Jørgensen                                      (35)                     Valgt til bestyrelsen
Rune Rasmussen                                  (20)                     Valgt til bestyrelsen
Søren Christensen                                 (7)
Jens Otto Sørensen                               (11)                     2. suppleant
Gitte Jade Overgaard                            (20)                     Valgt til bestyrelsen

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Tina Fey og Gøsta Pedersen blev valgt til revisorer og Kurt Steiness blev suppleant.

Eventuelt

Punktet blev brugt til en orientering om kredsaktiviteter og til en opfordring til at lade sit fuglehold teste for sygdomme.

Der blev udtrykt ønske om at vedtægterne ville tillade et ekstra kredsbestyrelsesmedlem til varetagelse af interesserne for opdrættere og udstillere af de australske. Det må komme som et forlag til den kommende generalforsamling.

ENDELIGT: BRUG KREDSKOORDINATOREN.

Kreds 4-5

Lørdag, den 28. maj – kl. 10.00

Sted: Peer Jørgensen. Villumsvej 2, 6683  Føvling,
kommer Morten Roslyng og dyrlæge Ove Brinkmann og fortæller om foder og forskellige sygdomme, samt forebyggelse af disse..

07d699f

Morten Roslyng

Ove B

Ove Brinkmann