Om DUK

DUK eller Dansk Undulat Klub er stiftet i 1932 af en gruppe entusiastiske fuglefolk, der faldt for undulatens charmerende væsen og forholdsvis ukomplicerede pasning.

Undulaten kom dog til Europa langt tidligere. Allerede i den sidste halvdel af 1800-tallet indførtes den af Gould fra dens levesteder i Australien.

De første mange år holdtes undulaten i særlige “farme” hvor de blev opformeret i kolonier. I 1920’erne begynder der at opstå et ønske om, at undulaten skal have et vist udseende, en bestemt størrelse og en særlig type. I forbindelse med at fuglene blev udstillet, og der opstod forskellige mutationer, ville man gerne have en større ensartethed blandt fuglene – og de første standarder eller idealbilleder blev udarbejdet.

WBO_Official_Ideal_2008_A3_JuneI 1925 oprettedes The Budgerigar Club i England, og i 1926 afholder de deres første udstilling. I de første 5 år udkom klubbladet “Bulletin” 4 gange årligt. I 1929 fremstilledes det første standard udstillingsbur, og der blev uddannet dommere. I 1930 ændres klubnavnet til The Budgerigar Society.

I Tyskland bliver DWV (Deutscher Wellensittichzüchter Verband) dannet i 1926, men ophører igen som forbund i 30’erne. Efter krigen genopstår det, og i 1959 dannes DSV (Deutsche Standard-WellensittichZüchter-Vereinigung), Den har ikke noget med den ældre forening af gøre, men er oprettet af forhenværende medlemmer af denne.

I Australien blev der lavet en klub for undulater i 1957.

I Danmark dannedes Dansk Undulat opdrætter Klub (DUK) i 1932 – især på Curt af Enehjelms initiativ. Siden da har der været flere andre undulatklubber i Danmark.

  • Undulatklubben Danmark (UD), stiftet i 1976
  • Jysk Undulatklub (JUK), stiftet i 1978
  • Dansk Undulatklub, der var en sammenslutning af DUK, UD og JUK, blev stiftet i 1993
  • Dansk Udstillings Undulater (DUU) stiftet i 2005.

Tilbage er kun DUK, mens de øvrige klubber alle er nedlagt igen.

På verdensplan findes der en organisation kaldet World Budgerigar Organisation (WBO), som blev oprettet i 1993. Det officielle sprog er engelsk, og organisationen har deres egen hjemmeside (http://www.world-budgerigar.org/)