WBO’s perfektionsstandard

WBO’s PERFEKTIONSSTANDARD
(som er gældende i DUK’s udstillingsregler)

 

1. KONDITION Perfekt udstillingskondition kan defineres, som en fugl, der er komplet i fjerdragten. Hvad enten det drejer sig om en Buff eller Yellow fugl, skal fjerdragten udvise den fuldkommenhed og glans, der er kendetegnende for godt helbred og god klargøring. Enhver fugl, der ikke er i perfekt udstillingskondition, skal straffes.
2. TYPE  

Yndefuldt tilspidset fra nakke til halespids, med en anelse konkav ryglinie og et ret bredt og pænt buet bryst.

3. LÆNGDE  

Den ideelle længde er minimum 8½ tomme (216 mm) fra hovedets isse til halespidsen. Imidlertid er undulaten, som noget meget vigtigt, en fugl der er harmonisk bygget og med stil. Dette bør altid tages i betragtning.

4. VINGER  

Den ideelle længde på vingen skal være 45 % af undulatens ideelle længde målt fra skulder til spidsen af den længste slagfjer. Vingen skal have 7 synlige og fuldt udgroede slagfjer, og båret så den ender ved halepuden. Vingespidserne må ikke krydse hinanden.

5. HOVED  

Stort, rundt, bredt og symmetrisk set fra enhver vinkel. Kurvet form af hoved begyndende ved vokshud, med lift udad og op ad fortsættende over issen til et fyldigt baghoved som går over i ryglinien med graciøst svaj.

6. NÆB  

Trukket godt tilbage i maskens fjer.

7. ØJNE  

Skal være levende og klare og placeret et godt stykke fra hovedets front og isse.

8. SKULDRE  

Skulderpartiet skal være bredt set fra enhver vinkel.

9. HALE  

Skal være lige og stram med to lange halefjer. Den ideelle længde, målt fra vingespids til halespids, bør være 35 % af undulatens længde.

10. HOLDNING  

Fuglen skal være rolig på pinden og se frygtløs og naturlig ud. Stillingen skal være 30 grader fra en lodret linie gennem øjet til halespidsen.

11. MASKE OG SPOTS  

Masken skal være ren, dyb og bred. Hvor det kræves af varietets- standarden, ornamenteret med 6 jævnt fordelte store runde spots, hvor de 2 yderste er delvist dækket af det nederste af kindpletterne.Størrelsen af spots skal være i proportion med resten af fuglens sammensætning som vist på idealbilledet.

 

12. BEN OG FØDDER  

Benene skal være lige og stærke. Fødderne skal have 2 fremad- rettede tæer og 2 bagudvendte tæer og klør der griber godt fast i pinden.

13. TEGNINGER  

På kinder, nakke, hals og vinger skal de være som beskrevet i farvestandarden.

14. FARVE  

Som beskrevet i farvestandarden.

 15. PERFEKTIONSSTANDARD FOR HUNNEN  

Hvad der gælder for hannen i følge perfektionsstandarden, gælder også for hunnen med undtagelse af hovedkarakteristika. Hovedet skal være lige så bredt som hannens set forfra, men skal have lidt mindre lift i fronten uden at miste den bløde runde kurve fra vokshud over issen og over i ryglinien