Bilag 5 – Anerkendelse af nye varieteter

DUK kan anerkende nye varieteter, hvis følgende forhold er opfyldt:

  • Varieteten må ikke være en sammenkobling af 2 eller flere varieteter.
  • Varieteten skal tydeligt adskille sig fra hver af de anerkendte varieteter på mindst et punkt.
  • Anerkendelse sker i forbindelse med en landsudstilling.
  • Mindst 2 opdrættere, der ikke er partnere, udstiller varieteten.
  • Varieteten skal være repræsenteret af mindst 3 fugle af hvert køn. Såfremt varieteten ser forskellig ud i enkeltfaktor som i dobbeltfaktor, skal begge former være repræsenteret i mindst 3 eksemplarer i hvert køn.
  • Fuglene kan være i den grønne og/eller den blå serie, men fuglene må ikke bære andre varieteter.
  • Der skal være udarbejdet en præcis beskrivelse af varieteten i såvel den grønne som den blå serie. Såfremt varieteten ser forskellig ud i enkeltfaktor som i dobbeltfaktor, skal begge former beskrives. Beskrivelsen skal følge samme systematik som gælder for hidtil anerkendte varieteter.
  • Arvegenskaberne skal være præcist beskrevet.

Anerkendelse foretages af et til lejligheden nedsat udvalg. Anerkendelsen skal ske i enighed ud fra ovennævnte kriterier.

Udvalget sammensættes af 2 danske dommere samt den udenlandske dommer, der dømmer fuglene i klasse A. De danske dommere udpeges af de danske dommere i enighed. Såfremt der ikke opnås enighed blandt de danske dommere, finder dommerudvalget de danske repræsentanter til udvalgt.

Vedtaget på DUK’s generalforsamling den 25. marts 2006