Aaaarghhh !!!!

Hej Alle

Fik Igen i år ikke fjernet gammel tekst så I har alle fået en rykker på PBS opkrævningerne der er udsendt til aftalte ringbetalinger  

– jeg beklager fejlen og skal prøve at gøre det bedre fremover

Mvh
Kasserer
Johnny Salling
Østervang 22A
4300 Holbæk